Dignatories at Vasundhra


Ustad Amjad Ali Khan Saheb (Santoor Player)

Kamal Sabari ji  (Sarangi Player)

Shovana Narayan ji (Kathak Dancer)

Shovana Narayan ji (Kathak Dancer)

Dr. Sonal Mansingh ji (Odissi & Bharat Natyam Dancer) conducting workshop at Vasundhra

Dr. Sonal Mansingh ji (Odissi & Bharat Natyam Dancer) conducting workshop at Vasundhra